Logo

De Stivru

Deze website is bedoeld om participanten, die geïnvesteerd hebben in projecten van Groen Invest Nederland BV (hierna GIN), te informeren over de behartiging van hun belangen door de Stichting Vruchtgebruik Robinia (Stivru) nu de rechtbank te ’s-Hertogenbosch het faillissement uitgesproken heeft van GIN en de daaraan gelieerde ondernemingen.

Rol Stivru
Stivru heeft als doel de verplichtingen jegens de participanten na te komen en af te wikkelen voor zover zij daartoe in staat is. Stivru zal in geen geval in staat zijn die verplichtingen volledig te voldoen.

Voor de goede orde: Stivru is niet de curator van GIN.
Stivru behartigt slechts de belangen van de participanten GIN. De curator behartigt de belangen van alle crediteuren van GIN - dus niet alleen de participanten maar ook andere crediteuren - en is verantwoordelijk voor eventuele uitkeringen in het faillissement. Stivru en curator trekken waar mogelijk wel samen op, om dubbele werkzaamheden (en kosten) te voorkomen.

Voor de huidige stand van zaken, die helaas nog steeds omgeven is door vele onzekerheden, verwijzen wij u naar de brief die Mr. W.J.M. van Ingen van Holla advocaten namens Stivru op 24 maart 2011 aan de participanten van de GIN, voor zover bij de Stivru bekend, heeft verstuurd. Deze brief vindt u op deze website onder "Documenten". Als u of 1 van uw huisgenoten geen brief ontvangen heeft, betekent dat dat uw gegevens nog niet bekend zijn bij de curator. Meld u zich dan bij de curator op de hieronder bij "Doorgeven naam en adresgegevens" beschreven wijze. 

Zodra de Stivru meer inzicht heeft gekregen in de stand van zaken en haar plannen met betrekking tot de afwikkeling vorm hebben gekregen zal zij met nieuwe mededelingen komen. Zie hiervoor het hoofdstuk "laatste nieuws" op deze website.

Doorgeven naam en adresgegevens

Stivru zal op termijn slechts uitkeringen doen aan door de curator erkende crediteuren. Daarom is het noodzakelijk dat Stivru en curator weten wie de participanten van GIN zijn. Daarover bestaat thans nog onvoldoende duidelijkheid omdat nog niet alle participanten zich gemeld hebben.

Stivru verzoekt participanten met aanspraken op de houtopbrengst van bomen in Nederland en/of Frankrijk die zich nog niet aangemeld hebben dit als nog op korte termijn te doen. Dit kan door toezending van de complete naam en adres gegevens (waaronder e-mailadres) en toezending van een kopie van de participatie-akte waaruit die aanspraken blijken aan de curator per email (groeninvest@abenslag.nl) of per post (per adres Aben & Slag Advocaten t.a.v. mw. Van de Vorst, Postbus 2139, 6020 AC Budel).

Indien u uw vordering (participatie(s)) reeds heeft aangemeld bij de curator (Aben en Slag advocaten en tot eind 2009 ook Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen) hoeft u op dit moment niets te doen. Het is dus niet nodig uw participatiegevens opnieuw in te dienen bij de curator.

Zie verder het "laatste nieuws" op deze website.